en

Operation Space Surgery or My Artist Statement

I think of my body - wires and screws in it, and marks of scalpel on my skin. My studio is a surgery room where I cut up electrical tapes and turn them into torsos. Here I reorganize body parts and bones. By exploring the body as medium, the surgical process as performance and the relationship between the two, I construct a cyborgian organism. I design life-sustaining systems for this hybrid.

My materials - prosthetics, medical corsets, gauze, bandages, adhesive tapes - are marks of personal experiences. They fix memories of anesthesia as an otherworldly exodus. Surgery turns into a space odyssey, a flight, a trippy departure to other forms of existence. My works are charged with eroticism, because this surgical operation triggers queer intimacies. When bodies get in touch, hierarchies between them, repressed phantasies and silenced phobias are stripped bare.

lt

Kosminė operacija arba kūrybos aprašymas

Aš galvoju apie savo kūną, jame esančius varžtus, vielas, skalpelio žymes. Man dirbtuvė yra operacinė, kur pjaustau torsais tampančias lipnias juostas, perdėlioju organus ir kaulus. Nagrinėdama santykį tarp kūno kaip medijos ir chirurgijos proceso kaip performanso konstruoju kiborgišką organizmą, kuriu šio hibrido gyvybę palaikančias sistemas. Mano naudojamos materijos - įtvarai, sutvirtinimai, korsetai, pleistrai, lipnios juostos - yra asmeninių patirčių žymės. Jos užfiksuoja anestezijos kaip išėjimo į kitus pasaulius prisiminimus. Kūno operavimas tampa kosminiu patyrimu, išskridimu, perėjimu į kitą egzistencijos lygį.

Dėl chirurginio - operacinio proceso atsiranda neįprasti intymumai, todėl mano darbuose ryškus erotinis aspektas. Susidūrus kūnams, apnuoginamos tarp jų esančios hierarchijos, slopintos fantazijos ir ignoruotos fobijos.